Agjencia Kombëtare e Diasporës


Agjencia Kombëtare e Diasporës ka për mision zhvillimin dhe thellimin e bashkëpunimit institucional me Diasporën nëpërmjet përmirësimit të pozitës së anëtarëve të Diasporës, si dhe mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të tyre në vendet ku ata jetojnë. Gjithashtu edhe nëpërmjet ofrimit të ndihmës për ruajtjen e trashëgimisë kulturore kombëtare si dhe nxitjes së bashkëpunimit ekonomik ndërmjet vendit të origjinës dhe Diasporës.

 

Kliko këtu për të parë faqen e Agjencisë Kombëtare të Diasporës.