Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës


Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës ka për mision sigurimin dhe shpërndarjen e mjeteve financiare, në kuadrin e nxitjes së zhvillimit social-ekonomik e kulturor, bazuar në Strategjinë Kombëtare për Diasporën, nëpërmjet promovimit, inkurajimit dhe nxitjes së prirjeve filantropike dhe investimeve në mbështetje të zhvillimit të Diasporës në Republikën e Shqipërisë e jashtë saj.

 

Kliko këtu për të parë faqen e Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës.