Mirela Mezani Hetemi


Presidente  e Women Alb World ( WAW) ,Gjenevë 

Sipërmarrëse , fashion-design dhe media

Drejtuese për mediat në rrjetin e biznese shqiptare ,Zvicër

 

 Fakulteti Ekonomik në Universitetin e Tiranës ,Administrim Biznesi ,Menaxhim,

 Bachelor, Fashion -Design , “SIPAM AB”

 Master Profesional ,Mësimdhënie në Modë,”Euromode School”, Bergamo, Itali.