Paneli “Dija mbi të gjitha: Të ruajmë gjuhën dhe identitetin”

Paneli Dija mbi të gjitha: Të ruajmë gjuhën dhe identitetin” dedikuar mësimit dhe ruajtjes së gjuhës shqipe, përveç panelistëve të përzgjedhur nga shtete të ndryshme me specialitet fushën e arsimit, morën pjesë pjesëmarrës kryesisht mësues të mësimit të gjuhës shqipe në Diasporë, kryetarë shoqatash të mësuesve, profesorë dhe studiues që punojnë në diasporë.

Fokusi i diskutimeve në këtë panel ishte intesifikimi i përpjekjeve për të miratuar një program të përbashkët për arsimin e gjuhës shqipe në Diasporë, krijimi dhe forcimi i një rrjeti ndërveprues për shkëmbimin e burimeve njerëzore mes universiteteve shqiptare dhe Diasporës. Gjithashtu, fokus të veçantë në këtë panel kishte rritja e mbështetjes ndaj mësimdhënies së gjuhës shqipe për Diasporën shqiptare, sidomos me anë të mbështetjes me materiale për tekstet shkollore.

Konkluzionet në fushën e arsimit:

– Miratimi i një programi të përbashkët për arsimin e gjuhës shqipe në Diasporë;

– Krijimi dhe forcimi i një rrjeti ndërveprues për shkëmbimin e burimeve njerëzore mes universiteteve shqiptare dhe Diasporës;

– Rritja e mbështetjes ndaj mësimdhënies së gjuhës shqipe për Diasporën shqiptare, sidomos me anë të mbështetjes materiale për tekstet shkollore;

– Rritja e bashkëpunimit të studentëve shqiptarë në Diasporë me universitetet në Shqipëri e Kosovë dhe ndërtimi i programeve të përbashkëta të shkëmbimit; krijimi i një banke të dhënash për studiuesit shqiptarë nëpër botë me qëllim bashkëpunimin mes tyre;

– Mësimi i gjuhës shqipe në shkolla ku ka një numër të caktuar nxënësish me origjinë shqiptare si dhe planifikimi i një buxheti të dedikuar për trajnimin e mësuesve shqiptarë, pagesave të tyre, teksteve dhe materialeve si dhe për veprimtari në Diasporë.

Leave a Reply