Paneli “Organizimi i Diasporës dhe roli i saj në zhvillimin e Atdheut: Eksperienca nga bota”

Paneli “Organizimi i Diasporës dhe roli i saj në zhvillimin e Atdheut: Eksperienca nga bota”, i organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, mblodhi përfaqësues të lartë të institucioneve vendase dhe ndërkombëtare dhe rreth 240 pjesëmarrës nga diaspora.

Gjatë panelit u diskutua mbi arritjet e Diasporës në botë dhe rolit të tyre për atdheun në tërësi dhe momente kyçe në veçanti. Gjithashtu, u diskutua rreth formave të bashkëpunimit midis Diasporës shqiptare dhe institucioneve qendrore për të rritur këtë bashkëpunim në të mirë të të dyja palëve. Kjo marrëdhënie e re partneriteti do të krijonte mundësi të reja për bashkëpunimin midis Diasporës shqiptare në vetvete por edhe rritjen e bashkëpunimit me shtetin shqiptar dhe rritjen e investimeve.

Ministri për Diasporën i Kosovës, z. Valon Murati gjatë fjalës së tij në këtë panel, u fokusua në nevojën për transformimin e Diasporës shqiptare si urë lidhëse me investitorët e huaj por edhe ato në Atdhe për të bashkëpunuar me projekte konkrete për zhvillimin ekonomik të vendit. Në këtë kuadër janë organizuar një serë konferencash në vende të ndryshe të Evropës dhe botës pasi investitorët më të përshtatshëm janë ato nga Diaspora, të cilën do shërbejnë dhe si magnet për investitorët e huaj. Më tej, Ministri theksoi se Kosova ka ndërtuar rrjetin e studentëve shqiptar dhe juristive në Diasporë ndërsa synohet që së bashku të realizohet rrjetizimi dixhital i profesionistëve shqiptarë.

Zv. Ministrja e Punëve të Jashtme, znj. Odeta Barbullushi gjatë fjalës së saj theksoi se Samiti i Diasporës kishte si qëllim vendosjen e një ure bashkëpunimi midis Atdheut dhe Diasporës shqiptare por edhe rritjen e ndërveprimit midis vet komuniteteve shqiptare në botë. Gjithashtu, znj. Barbullushi theksoi se me anë të këtij Samiti tashmë Shqipëria ka një database mbi shqiptarët në botë e cila duhet të vazhdoi të pasurohet përgjatë kohës. Ky Samit, shërben edhe për identifikimin e gjërave të cilat institucionet kanë bërë mirë ose jo, dhe së bashku me gjithë aktorët e përfshirë të bëjnë më mirë në të ardhmen. Shqipëria, sipas znj Barbullushi ndonëse një vend unik për nga natyra e Diasporës së saj, nuk është e vetme pasi shtete të tjera me traditë të hershme bashkëpunimi me Diasporat e tyre mund të shërbejnë si model frymëzimi edhe për Shqipërinë.

Leave a Reply