Paneli “Sipërmarrja e të rinjve – the start up culture”

Paneli “Sipërmarrja e të rinjve – the start up culture”, kishte si synim parësor zhvillimin, nxitjen dhe kultivimin e kulturës së sipërmarrjes tek të rinjtë. Në këtë kontekst, duke pasur parasysh edhe eksperiencat personale të panelistëve, diskutimi u fokusua në gjetjen dhe zbatimin e projekteve konkrete në të mirë të shtetit shqiptar por edhe individit shqiptar.

Në përfundim të diskutimeve u konkludua nevoja për të investuar dhe sjellë kompanitë e Diasporës që operojnë në tregun e start-up ndërkombatarisht në Shqipëri, zbatimi i projekteve të ndryshme inovative në bashkëpunim me kompanitë e zotëruara nga shqiptarë të Diasporës si edhe ofrimi i këshillimit nga këto histori suksesi për zhvillimin e projekteve të ngjashme në Shqipëri.

Konkluzione në fushën e sipërmarrjes:

– Interesi për të investuar dhe sjellë kompanitë e Diasporës që operojnë në tregun e start-up ndërkombëtarisht në Shqipëri (outsourcing);
– Koncepti i Triple Helix si pjesë e strategjive afatgjatë që mund të ndiqen dhe që mund të implementohen që kjo kulturë të zgjerohet në Shqipëri;
– Promovimi i produkteve të ICT dhe “Ditës Shqiptare” në vendet e rrjeteve të zhvilluara të start-up si Silicon Valley, Stockholm, Berlin etj. ;
– Ofrimi me anë të mentorimit, coaching dhe Angel investments të strukturave të reja start-up teknologjike nga ana e Diasporës;
– Përfitime profesionale me anë të programeve të ndryshme me ndihmën e Diasporës që mund të ndodhin në periudha kohore periodike (spill-over effect);
– Fusha e ndërlidhjes të start-up teknologjike është e pakufijë si rrjedhojë bashkëpunimi dhe ndërveprimi është i mundur kurdo;
– Pjesëmarrja më aktive e Diasporës dhe me anën e krijimit të lidhjeve për financime nga firma “Venture Capital” ose “Angel Investors” në vendet e origjinës të Diasporës për produkte ose shërbime me interes global të krijuara në Shqiperi.

Leave a Reply