Paneli “Të ndërtojmë rrjetin ndërshqiptar të aftësive”

Paneli “Të ndërtojmë rrjetin ndërshqiptar të aftësive” i dedikuar tërësisht Diasporës dhe inovacionit, i organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Inovacionit dhe Administratës Publike, mblodhi panelistë dhe pjesëmarrë që ndanë eksperiencat e tyre personale si dhe dhanë ide konkrete për krijimin e Rrjetit Ndërshqiptar të Aftësive me qëllim për ta bërë këtë lidhje midis shqiptarëve kudo më të fortë.

Gjithashtu, gjatë këtij paneli u konkludua nevoja për krijimin e Hartës së Diasporës Shqiptare për ta njohur atë më mirë dhe inventarizuar  prodhimtarinë shkencore, mbështetjen gjatë procesit të negocimit në Bashkimin Evropian me trajnime të ofruar nga ekipet ku ata punojnë si edhe përdorimi i Platformës së Inovacionit etj.

Konkluzione në fushën e Inovacionit

– Krijimin e Hartës së Diasporës Shqiptare për ta njohur atë më mirë dhe inventarizuar prodhimtarinë shkencore;

– Mbështetje nga shqiptarët e Diasporës në procesin e negocimit në Bashkimin Evropian me trajnime të ofruar nga ekipet ku ata punojnë;

– Përdorimi i Platfornës së Inovacionit, si një mekanizëm institucional, me qëllim krijimin e një database ku të gjithë mund të regjistrohen për të dhënë ide dhe krijuar mundësi bashkëpunimi;

– Zhvillimi i një programi “Professional Exchange” për Diasporën, që do të bëjë të mundur bashkëpunimin midis profesionistëve shqiptarë në SHBA dhe në Evropë me profesionistët shqiptarë në Shqipëri dhe Kosovë.

Leave a Reply