Rosario Petta


Kryetar Bashkie në “Piana degli Albanesi”, komuna arbëreshe në Itali. Ai ka kontribut të vyer në ruajtjen e gjuhës dhe traditave arbëreshe si dhe organizimet kulturore si kryetar bashkie dhe anëtar i këshillit bashkiak prej vitesh. Z. Petta është aktivist dhe koordiantor i dalluar në aktivitetet e organizuara nga komuniteti arbëresh, sidomos në marrëdhënie me vendin e origjinës.

Email: Rosario.Petta@diaspora.gov.al